Start Lista SPFF Aktywacje zasady Łowca zasady Opinie Baza i wsparcie Zapowiedzi SPFF logi

W bazie znajduje się obecnie:
* 2207603 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich obszarów SPFF
* 2262 *
Aktywnych
* 2169 *
obszarów SPFF.
Na aktywację oczekuje:
* 93 *
nowych obszarów SPFF.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Otrzymane logi - status logów


Wykaz otrzymanych logów

Opis: "TAK"-log otrzymany, "TAK-WPIS" - log dodany, "BZ" - brak zaliczenia aktywności
"GPS?" - brak GPS lub błędne dane GPS, "SPFF?" - błędne oznaczenie lub poza obszarem,

W związku z częstymi poprawkami w znakach korespondentów, logi do bazy WWFF będą dodawane z kilkudniowym opóźnieniem tak, aby umożliwić weryfikację i wprowadzić ewentualne korekty


Znak SPFF Data Data otrzymania Status
SP6OPZ SPFF-2226 2021-05-01 2021-05-02 TAK-WPIS
SP6OPZ SPFF-2225 2021-05-01 2021-05-02 TAK-WPIS
SP5UUD SPFF-2207 2021-04-27 2021-05-02 TAK-WPIS
SP5EJG SPFF-0808 2021-05-01 2021-05-02 TAK-WPIS
SP5ZIM/SP5UUD SPFF-2157 2021-04-30 2021-05-02 TAK-WPIS
SP5ZIM/SP5UUD SPFF-2152 2021-04-30 2021-05-02 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-2187 2021-05-01 2021-05-02 TAK-WPIS
SP3W SPFF-0020 2021-05-02 2021-05-02 TAK-WPIS
SQ8JCB SPFF-2192 2021-04-18 2021-05-02 TAK-WPIS
SP5Z/SP5KD SPFF-2099 2021-04-29 2021-05-01 TAK-WPIS
SQ3KNL SPFF-1192 2021-05-01 2021-05-01 TAK-WPIS
SP3QDX SPFF-1192 2021-05-01 2021-05-01 TAK-WPIS
SP3AYA SPFF-1192 2021-05-01 2021-05-01 TAK-WPIS
SP3POW SPFF-1192 2021-05-01 2021-05-01 TAK-WPIS
SP5ZIM/SP5Z SPFF-2098 2021-04-29 2021-05-01 TAK-WPIS
SP5ZIM/SP5KD SPFF-2072 2021-04-29 2021-05-01 TAK-WPIS
SP5UUD SPFF-2159 2021-04-29 2021-05-01 TAK-WPIS
SP5UUD SPFF-1766 2021-04-29 2021-05-01 TAK-WPIS
SP5UUD SPFF-0333 2021-04-29 2021-05-01 TAK-WPIS
SP5UUD SPFF-0201 2021-04-29 2021-05-01 TAK-WPIS
SP5ZIM/SP5UUD SPFF-2101 2021-04-29 2021-05-01 TAK-WPIS
SP5EJG SPFF-0809 2021-04-29 2021-05-01 TAK-WPIS
SP5DU SPFF-0808 2021-05-01 2021-05-01 TAK-WPIS
SP3W SPFF-2213 2021-05-01 2021-05-01 TAK-WPIS

Nr SPFF Activator
spff-2226 sp6opz/3
spff-2225 sp6opz/3
spff-2213 sp3w/p
spff-2192 sq8jcb/p
spff-2187 sq8hnb/p
spff-2099 sp5z/p
spff-2099 sp5kd/p
spff-2098 sp5zim/p
spff-2098 sp5z/p
spff-2072 sp5zim/p
spff-2072 sp5kd/p
spff-1192 sq3kln/p
spff-1192 sp3qdx/p
spff-1192 sp3pow
spff-1192 sp3aya/p

Nr SPFF Activator
SPFF-2195 SQ8JCB/P


Podziękowania dla:
Ryszard SP8OBT
25 PLN