Start Lista SPFF Aktywacje zasady Łowca zasady Opinie Baza i wsparcie Zapowiedzi SPFF logi

W bazie znajduje się obecnie:
* 1869651 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich obszarów SPFF
* 1962 *
Aktywnych
* 1865 *
obszarów SPFF.
Na aktywację oczekuje:
* 97 *
nowych obszarów SPFF.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Otrzymane logi - status logów


Wykaz otrzymanych logów

Opis: "TAK"-log otrzymany, "TAK-WPIS" - log dodany, "BZ" - brak zaliczenia aktywności
"GPS?" - brak GPS lub błędne dane GPS, "SPFF?" - błędne oznaczenie lub poza obszarem,

W związku z częstymi poprawkami w znakach korespondentów, logi do bazy WWFF będą dodawane z kilkudniowym opóźnieniem tak, aby umożliwić weryfikację i wprowadzić ewentualne korekty


Znak SPFF Data Data otrzymania Status
SQ9KPK SPFF-0620 2019-07-14 2019-07-14 TAK-WPIS
SP8BJU SPFF-0959 2019-07-14 2019-07-14 TAK-WPIS
SQ4JUM SPFF-1416 2019-07-14 2019-07-14 TAK-WPIS
SP8BJU SPFF-1810 2019-07-14 2019-07-14 TAK-WPIS
SQ7WOJ SPFF-1924 2019-07-14 2019-07-14 TAK-WPIS
SQ7WOJ SPFF-1922 2019-07-13 2019-07-14 TAK-WPIS
SP5GDX SPFF-0427 2019-07-13 2019-07-14 TAK-WPIS
SP5EJG SPFF-1699 2019-07-13 2019-07-14 TAK-WPIS
SP1C SPFF-1863 2019-07-13 2019-07-13 TAK-WPIS
SP5DU SPFF-1502 2019-07-13 2019-07-13 TAK-WPIS
SP2SV/SP2YMX SPFF-1527 2019-07-11 2019-07-12 TAK-WPIS
SP5TE SPFF-0568 2019-07-11 2019-07-12 TAK-WPIS
SP5TE SPFF-1501 2019-07-10 2019-07-12 TAK-WPIS
SP1C SPFF-0041 2019-07-07 2019-07-10 TAK-WPIS
SQ1GU SPFF-0041 2019-07-07 2019-07-09 TAK-WPIS
SQ7M SPFF-0028 2019-06-30 2019-07-09 TAK-WPIS
SP7KMX SPFF-0507 2019-06-30 2019-07-09 TAK-WPIS
SQ7M SPFF-0353 2019-07-05 2019-07-09 TAK-WPIS
SP5DU SPFF-X 2 2019-07-09 2019-07-09 TAK-WPIS
SP4MAZ SPFF-0839 2019-06-16 2019-07-09 TAK-WPIS
SP4SHW SPFF-1786 2019-07-07 2019-07-09 TAK-WPIS
SP7MJX SPFF-1806 2019-07-07 2019-07-08 TAK-WPIS
SQ4JUM SPFF-0206 2019-07-07 2019-07-08 TAK-WPIS
SQ4FDK SPFF-0206 2019-07-07 2019-07-08 TAK-WPIS
SP5EJG SPFF-1865 2019-07-06 2019-07-07 TAK-WPIS
SQ2EEY SPFF-1343 2019-07-06 2019-07-07 TAK-WPIS
SP8BJU SPFF-1810 2019-07-07 2019-07-07 TAK-WPIS
SQ3MIS SPFF-0239 2019-07-07 2019-07-07 TAK-WPIS
SP3EA SPFF-0770 2019-07-06 2019-07-07 TAK-WPIS
SP2ALT SPFF-0040 2019-07-03 2019-07-07 TAK-WPIS
SP3ZBY SPFF-0770 2019-07-06 2019-07-07 TAK-WPIS
SP2SV SPFF-1343 2019-07-06 2019-07-06 TAK-WPIS
SP2SV/SP2YMX SPFF-0213 2019-07-06 2019-07-06 TAK-WPIS
SQ5WH SPFF-0458 2019-07-06 2019-07-06 TAK-WPIS
SQ7WOJ SPFF-1953 2019-07-06 2019-07-06 TAK-WPIS
SP5TE SPFF-0814 2019-07-06 2019-07-06 TAK-WPIS
SP5TE SPFF-0710 2019-07-05 2019-07-05 TAK-WPIS
SP5UUD/SP5X SPFF-X 4 2019-06-24 2019-07-05 TAK-WPIS
SP5ZIM/SP5UUD/SP5X SPFF-1636 2019-06-24 2019-07-05 TAK-WPIS

Nr SPFF Activator
spff-1924 sq7woj/p
spff-1922 sq7woj/p
spff-1863 sp1c/p
spff-1806 sp7mjx/p
spff-1786 sp4shw/p
spff-1699 sp5ejg/p
spff-1502 sp5du/p
spff-1501 sp5te/p
spff-1416 sq4jum/p
spff-1110 sp5du/p
spff-1043 sp5du/p
spff-0620 sq9kpk
spff-0568 sp5te/p
spff-0507 sp7kmx/p
spff-0427 sp5gdx

Nr SPFF Activator


Podziękowania dla:
Ryszard SP5KD
100 PLN