Start Lista SPFF Aktywacje zasady Łowca zasady Opinie Baza i wsparcie Zapowiedzi SPFF logi

W bazie znajduje się obecnie:
* 2835876 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich obszarów SPFF
* 2760 *
Aktywnych
* 2709 *
obszarów SPFF.
Na aktywację oczekuje:
* 51 *
nowych obszarów SPFF.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Otrzymane logi - status logów


Wykaz otrzymanych logów

Opis: "TAK"-log otrzymany, "TAK-WPIS" - log dodany, "BZ" - brak zaliczenia aktywności
"GPS?" - brak GPS lub błędne dane GPS, "SPFF?" - błędne oznaczenie lub poza obszarem,

W związku z częstymi poprawkami w znakach korespondentów, logi do bazy WWFF będą dodawane z kilkudniowym opóźnieniem tak, aby umożliwić weryfikację i wprowadzić ewentualne korekty


Znak SPFF Data Data otrzymania Status
SQ5JP SPFF-2058 2024-07-01 2024-07-08 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-0003 2024-07-06 2024-07-08 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-1622 2024-07-06 2024-07-08 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-1519 2024-07-06 2024-07-08 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-0202 2024-07-06 2024-07-08 TAK-WPIS
SQ6LK SPFF-2158 2024-07-07 2024-07-08 TAK-WPIS
SP2FAP SPFF-0025 2024-07-07 2024-07-08 TAK-WPIS
SP5SQE SPFF-0854 2024-07-03 2024-07-08 TAK-WPIS
SP3ATB SPFF-2685 2024-07-07 2024-07-07 TAK-WPIS
SQ2BXI SPFF-0316 2024-07-06 2024-07-07 TAK-WPIS
SQ2BXI SPFF-2630 2024-07-06 2024-07-07 TAK-WPIS
SP8X SPFF-1126 2024-07-06 2024-07-07 TAK-WPIS
SQ2BXI SPFF-2719 2024-07-06 2024-07-07 TAK-WPIS
SP8GPM SPFF-0793 2024-07-06 2024-07-07 TAK-WPIS
SP8X SPFF-1044 2024-07-06 2024-07-06 TAK-WPIS
SP1MVG SPFF-2713 2024-07-06 2024-07-06 TAK-WPIS
SP1MVG SPFF-2702 2024-07-06 2024-07-06 TAK-WPIS
SP3ATB SPFF-2671 2024-07-06 2024-07-06 TAK-WPIS
SP3ATB SPFF-2691 2024-07-06 2024-07-06 TAK-WPIS
SP6CF SPFF-1004 2024-07-06 2024-07-06 TAK-WPIS
SQ7SAX SPFF-1381 2024-07-03 2024-07-06 TAK-WPIS
SP8ULA SPFF-0054 2024-06-22 2024-07-06 TAK-WPIS
SP8ULA SPFF-1577 2024-06-23 2024-07-06 TAK-WPIS

Nr SPFF Activator
spff-2719 sq2bxi/p
spff-2713 sp1mvg/p
spff-2702 sp1mvg/p
spff-2691 sp3atb/p
spff-2685 sp3atb/p
spff-2671 sp3atb/p
spff-2630 sq2bxi/p
spff-2158 sq6lk/p
spff-2058 sq5jp/p
spff-1622 sp5xty/p
spff-1577 sp8ula/p
spff-1519 sp5xty/p
spff-1381 sq7sax/p
spff-1126 sp8x/p
spff-1044 sp8x/p

Nr SPFF Activator
SPFF-2706 SQ9LOM/P
SPFF-2258 SQ8HNB/p


Podziękowania dla:
Krzysztof SP5DU
100 PLN