Start Lista SPFF Aktywacje zasady Łowca zasady Opinie Baza i wsparcie Zapowiedzi SPFF logi

W bazie znajduje się obecnie:
* 2608913 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich obszarów SPFF
* 2580 *
Aktywnych
* 2495 *
obszarów SPFF.
Na aktywację oczekuje:
* 85 *
nowych obszarów SPFF.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Otrzymane logi - status logów


Wykaz otrzymanych logów

Opis: "TAK"-log otrzymany, "TAK-WPIS" - log dodany, "BZ" - brak zaliczenia aktywności
"GPS?" - brak GPS lub błędne dane GPS, "SPFF?" - błędne oznaczenie lub poza obszarem,

W związku z częstymi poprawkami w znakach korespondentów, logi do bazy WWFF będą dodawane z kilkudniowym opóźnieniem tak, aby umożliwić weryfikację i wprowadzić ewentualne korekty


Znak SPFF Data Data otrzymania Status
SP1MVG SPFF-1662 2023-05-21 2023-05-21 TAK-WPIS
SP1MVG SPFF-2445 2023-05-21 2023-05-21 TAK-WPIS
SP1MVG SPFF-2520 2023-05-21 2023-05-21 TAK-WPIS
SP8UFY SPFF-0932 2023-05-20 2023-05-21 TAK-WPIS
SP9OUV SPFF-0475 2023-05-21 2023-05-21 TAK-WPIS
SP2FAP SPFF-0025 2023-05-21 2023-05-21 TAK-WPIS
SP1MVG SPFF-2511 2023-05-20 2023-05-20 TAK-WPIS
SQ2BXI SPFF-0593 2023-05-20 2023-05-20 TAK-WPIS
SQ2BXI SPFF-0314 2023-05-20 2023-05-20 TAK-WPIS
SQ2BXI SPFF-0075 2023-05-20 2023-05-20 TAK-WPIS
SQ2BXI SPFF-0669 2023-05-20 2023-05-20 TAK-WPIS
SQ2BXI SPFF-2570 2023-05-13 2023-05-20 TAK-WPIS
SQ2BXI SPFF-2565 2023-05-13 2023-05-20 TAK-WPIS
SO5CAL SPFF-0954 2023-05-20 2023-05-20 TAK-WPIS
SQ3XBD SPFF-2010 2023-05-20 2023-05-20 TAK-WPIS
SP8DY SPFF-0804 2023-05-14 2023-05-19 TAK-WPIS
SP8QC SPFF-0042 2023-05-13 2023-05-18 TAK-WPIS
SP8QC SPFF-0607 2023-05-14 2023-05-18 TAK-WPIS
SP8QC SPFF-0886 2023-05-14 2023-05-18 TAK-WPIS
SP8QC SPFF-0274 2023-05-15 2023-05-18 TAK-WPIS
SP5DU SPFF-1115 2023-05-18 2023-05-18 TAK-WPIS
SQ1NXO SPFF-0131 2023-04-30 2023-05-18 TAK-WPIS
SQ4FDK SPFF-1352 2023-05-18 2023-05-18 TAK-WPIS
SQ1NXO SPFF-0083 2023-05-03 2023-05-17 TAK-WPIS
SQ1NXO SPFF-2536 2023-04-29 2023-05-17 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-0720 2023-05-16 2023-05-17 TAK-WPIS
SP5DU SPFF-1699 2023-05-16 2023-05-17 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-2359 2023-05-16 2023-05-17 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-2341 2023-05-16 2023-05-17 TAK-WPIS
SQ9ITA SPFF-0093 2023-05-13 2023-05-16 GPS?

Nr SPFF Activator
spff-2570 sq2bxi/p
spff-2565 sq2bxi/p
spff-2536 sq1nxo/p
spff-2520 sp1mvg/p
spff-2511 sp1mvg/p
spff-2445 sp1mvg/p
spff-2359 sq8hnb/p
spff-2341 sq8hnb/p
spff-2010 sq3xbd/p
spff-1699 sp5du/p
spff-1662 sp1mvg/p
spff-1352 sq4fdk/p
spff-1115 sp5du/p
spff-0999 sp1mvg/p
spff-0954 so5cal/p

Nr SPFF Activator


Podziękowania dla:
Mariusz SP8P
40 PLN