Start Lista SPFF Aktywacje zasady Łowca zasady Opinie Baza i wsparcie Zapowiedzi SPFF logi

W bazie znajduje się obecnie:
* 2231859 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich obszarów SPFF
* 2262 *
Aktywnych
* 2193 *
obszarów SPFF.
Na aktywację oczekuje:
* 69 *
nowych obszarów SPFF.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Otrzymane logi - status logów


Wykaz otrzymanych logów

Opis: "TAK"-log otrzymany, "TAK-WPIS" - log dodany, "BZ" - brak zaliczenia aktywności
"GPS?" - brak GPS lub błędne dane GPS, "SPFF?" - błędne oznaczenie lub poza obszarem,

W związku z częstymi poprawkami w znakach korespondentów, logi do bazy WWFF będą dodawane z kilkudniowym opóźnieniem tak, aby umożliwić weryfikację i wprowadzić ewentualne korekty


Znak SPFF Data Data otrzymania Status
SQ8HNB SPFF-2196 2021-06-12 2021-06-12 TAK
SP5UUD SPFF-1391 2021-06-06 2021-06-12 TAK
SP5UUD/SP5X SPFF-1301 2021-06-06 2021-06-12 TAK
SP5XTY SPFF-1701 2021-06-12 2021-06-12 TAK
SP5XTY SPFF-1805 2021-06-12 2021-06-12 TAK
SP8UFY SPFF-0606 2021-06-08 2021-06-12 TAK
SQ7WOJ SPFF-0507 2021-06-12 2021-06-12 TAK
SP5UUD/SP5X SPFF-1237 2021-06-06 2021-06-12 TAK
SP5ZIM/SP5UUD/SP5X SPFF-1302 2021-06-06 2021-06-12 TAK
SP5ZIM/SP5UUD/SP5X SPFF-0063 2021-06-06 2021-06-12 TAK
SP5Z SPFF-0838 2021-06-09 2021-06-12 TAK
SP5ZIM/SP5Z SPFF-1082 2021-06-09 2021-06-12 TAK
SO5CAL SPFF-1123 2021-06-11 2021-06-12 TAK
SO5CAL SPFF-1122 2021-06-11 2021-06-12 TAK
SP8UFY SPFF-0095 2021-06-04 2021-06-11 TAK
HF35BLP SPFF-0028 2021-06-08 2021-06-11 TAK
SP8DY SPFF-0121 2021-06-06 2021-06-10 TAK
SP8DY SPFF-2144 2021-06-06 2021-06-10 TAK
SP8DY SPFF-1469 2021-05-29 2021-06-10 TAK
SQ8JMZ SPFF-0384 2021-06-04 2021-06-10 TAK
SO5CAL SPFF-1501 2021-06-09 2021-06-10 TAK
SP5EJG SPFF-1542 2021-06-06 2021-06-09 TAK-WPIS
SP3W SPFF-0105 2021-06-09 2021-06-09 TAK-WPIS
SQ5ABF SPFF-0221 2021-06-05 2021-06-09 TAK-WPIS
SN80EJG SPFF-1542 2021-06-04 2021-06-08 TAK-WPIS
SP9JD SPFF-2233 2021-06-06 2021-06-08 TAK-WPIS
SQ9MDF SPFF-2223 2021-06-06 2021-06-08 TAK-WPIS
SO5CAL SPFF-0955 2021-06-07 2021-06-08 TAK-WPIS
SQ4FDK SPFF-2190 2021-06-05 2021-06-07 TAK-WPIS
SQ8JCB SPFF-2174 2021-05-16 2021-06-07 TAK-WPIS
SP5DU SPFF-1113 2021-06-05 2021-06-07 TAK-WPIS
SP5DU SPFF-1126 2021-06-05 2021-06-07 TAK-WPIS
SQ9MDF SPFF-0159 2021-06-03 2021-06-07 TAK-WPIS
SQ9MDF SPFF-0549 2021-06-03 2021-06-07 TAK-WPIS
SQ9MDF SPFF-0018 2021-06-03 2021-06-07 TAK-WPIS
SP5UUD/SP5X SPFF-0792 2021-06-04 2021-06-07 TAK-WPIS
SP5ZIM/SP5UUD/SP5X SPFF-2028 2021-06-04 2021-06-07 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-0953 2021-06-06 2021-06-07 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-0459 2021-06-06 2021-06-07 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-0954 2021-06-06 2021-06-07 TAK-WPIS
SP3AYA SPFF-2053 2021-06-06 2021-06-06 TAK-WPIS
SO5CAL SPFF-0525 2021-06-05 2021-06-06 TAK-WPIS
SP6OPZ SPFF-0624 2021-06-05 2021-06-06 TAK-WPIS
SP2FAP SPFF-0025 2021-06-06 2021-06-06 TAK-WPIS
SQ6BOR SPFF-1764 2021-06-05 2021-06-06 TAK-WPIS
SQ7WOJ SPFF-2224 2021-06-05 2021-06-05 TAK-WPIS

Nr SPFF Activator
spff-2233 sp9jd/p
spff-2224 sq7woj/p
spff-2223 sq9mdf/p
spff-2190 sq4fdk/p
spff-2174 sq8jcb/p
spff-2053 sp3aya/p
spff-2028 sp5zim/p
spff-2028 sp5x/p
spff-2028 sp5uud/p
spff-1764 sq6bor/p
spff-1542 sp5ejg/p
spff-1542 sn80ejg
spff-1126 sp5du/p
spff-1113 sp5du/p
spff-0955 so5cal/p

Nr SPFF Activator
SPFF-0459 SP5UUD/P
SPFF-2084 SP5BUJ/P
SPFF-0245 SP5UUD/P
SPFF-2162 SP5BUJ/p
SPFF-1398 SP5UUD/P
SPFF-2086 SP5UUD/P
SPFF-2262 SP5UUD/P


Podziękowania dla:
Ryszard SP5KD
100 PLN