Start Lista SPFF Aktywacje zasady Łowca zasady Opinie Baza i wsparcie Zapowiedzi SPFF logi

W bazie znajduje się obecnie:
* 2676326 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich obszarów SPFF
* 2580 *
Aktywnych
* 2548 *
obszarów SPFF.
Na aktywację oczekuje:
* 32 *
nowych obszarów SPFF.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Otrzymane logi - status logów


Wykaz otrzymanych logów

Opis: "TAK"-log otrzymany, "TAK-WPIS" - log dodany, "BZ" - brak zaliczenia aktywności
"GPS?" - brak GPS lub błędne dane GPS, "SPFF?" - błędne oznaczenie lub poza obszarem,

W związku z częstymi poprawkami w znakach korespondentów, logi do bazy WWFF będą dodawane z kilkudniowym opóźnieniem tak, aby umożliwić weryfikację i wprowadzić ewentualne korekty


Znak SPFF Data Data otrzymania Status
SP5XTY SPFF-0607 2023-09-10 2023-09-12 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-0951 2023-09-10 2023-09-12 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-1714 2023-09-10 2023-09-12 TAK-WPIS
SQ9LOM SPFF-1339 2023-09-09 2023-09-12 TAK-WPIS
SQ9LOM SPFF-2159 2023-09-08 2023-09-12 TAK-WPIS
SQ9LOM SPFF-2139 2023-09-06 2023-09-12 TAK-WPIS
SQ9LOM SPFF-0774 2023-09-06 2023-09-12 TAK-WPIS
SQ9LOM SPFF-2157 2023-09-08 2023-09-12 TAK-WPIS
SQ9LOM SPFF-2152 2023-09-05 2023-09-12 TAK-WPIS
SQ9LOM SPFF-2157 2023-09-04 2023-09-12 TAK-WPIS
SQ9LOM SPFF-0346 2023-09-03 2023-09-12 TAK-WPIS
SQ9LOM SPFF-2142 2023-09-04 2023-09-12 TAK-WPIS
SP2FAP SPFF-0025 2023-09-12 2023-09-12 TAK-WPIS
SP8QC SPFF-0288 2023-09-10 2023-09-11 TAK-WPIS
SP8QC SPFF-1695 2023-09-09 2023-09-11 TAK-WPIS
SP8QC SPFF-0970 2023-09-08 2023-09-11 TAK-WPIS
SP8QC SPFF-0749 2023-09-08 2023-09-11 TAK-WPIS
SP8DHJ SPFF-0908 2023-09-09 2023-09-11 TAK-WPIS
SP8UFY SPFF-0908 2023-09-09 2023-09-11 TAK-WPIS
SP8X SPFF-1095 2023-09-10 2023-09-11 TAK-WPIS
SP6KMI SPFF-0078 2023-09-09 2023-09-11 TAK-WPIS
SP6KMI SPFF-0782 2023-09-08 2023-09-11 TAK-WPIS
SQ5AM SPFF-1234 2023-09-10 2023-09-10 TAK-WPIS
SP1MVG SPFF-2563 2023-09-09 2023-09-10 TAK-WPIS
SP3ATB SPFF-0520 2023-08-30 2023-09-10 TAK-WPIS
SP3ATB SPFF-0074 2023-08-21 2023-09-10 TAK-WPIS
SQ2BXI SPFF-0425 2023-09-10 2023-09-10 TAK-WPIS
SN9MT SPFF-0150 2023-09-10 2023-09-10 TAK-WPIS
SQ8JCB SPFF-1972 2023-08-27 2023-09-10 TAK-WPIS
SP3W SPFF-2533 2023-09-09 2023-09-09 TAK-WPIS
SP3W SPFF-2045 2023-09-09 2023-09-09 TAK-WPIS
SP1MVG SPFF-2536 2023-09-09 2023-09-09 TAK-WPIS
SP4TB SPFF-2126 2023-09-05 2023-09-09 TAK-WPIS
SQ5AM SPFF-0991 2023-08-27 2023-09-03 TAK-WPIS
SQ5AM SPFF-0919 2023-08-27 2023-09-03 TAK-WPIS

Nr SPFF Activator
spff-2563 sp1mvg/p
spff-2536 sp1mvg/p
spff-2533 sp3w/p
spff-2159 sq9lom/p
spff-2157 sq9lom/p
spff-2152 sq9lom/p
spff-2142 sq9lom/p
spff-2139 sq9lom/p
spff-2126 sp4tb/p
spff-2045 sp3w/p
spff-1972 sq8jcb/p
spff-1714 sp5xty/p
spff-1695 sp8qc/p
spff-1339 sq9lom/p
spff-1234 sq5am

Nr SPFF Activator
SPFF-0548 SP8QC/P
SPFF-1529 SQ2BXI/p
SPFF-0545 SP8QC/P
SPFF-1679 SP8DJY/P
SPFF-0862 SP8X
SPFF-0136 SQ2JK/P
SPFF-1671 SQ2JK/P


Podziękowania dla:
Witold SP3JDZ
12 €