Start Lista SPFF Aktywacje zasady Łowca zasady Opinie Baza i wsparcie Zapowiedzi SPFF logi

W bazie znajduje się obecnie:
* 2476501 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich obszarów SPFF
* 2440 *
Aktywnych
* 2369 *
obszarów SPFF.
Na aktywację oczekuje:
* 71 *
nowych obszarów SPFF.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Otrzymane logi - status logów


Wykaz otrzymanych logów

Opis: "TAK"-log otrzymany, "TAK-WPIS" - log dodany, "BZ" - brak zaliczenia aktywności
"GPS?" - brak GPS lub błędne dane GPS, "SPFF?" - błędne oznaczenie lub poza obszarem,

W związku z częstymi poprawkami w znakach korespondentów, logi do bazy WWFF będą dodawane z kilkudniowym opóźnieniem tak, aby umożliwić weryfikację i wprowadzić ewentualne korekty


Znak SPFF Data Data otrzymania Status
SQ8HNB SPFF-0028 2022-09-11 2022-09-11 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-2052 2022-09-09 2022-09-10 TAK-WPIS
SP3AYA SPFF-0868 2022-09-02 2022-09-09 TAK-WPIS
SP3W SPFF-0056 2022-09-09 2022-09-09 TAK-WPIS
SQ9MDF SPFF-0732 2022-08-26 2022-09-09 TAK-WPIS
SP1MVG SPFF-2265 2022-09-09 2022-09-09 TAK-WPIS
SP3W SPFF-0180 2022-09-09 2022-09-09 TAK-WPIS
HF5L SPFF-0028 2022-09-03 2022-09-08 TAK-WPIS
SQ9LOM SPFF-0868 2022-09-03 2022-09-08 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-0797 2022-09-07 2022-09-08 TAK-WPIS
SQ8JMZ SPFF-0470 2022-09-03 2022-09-07 TAK-WPIS
SP6CF SPFF-2002 2022-09-07 2022-09-07 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-0797 2022-09-05 2022-09-07 TAK-WPIS
SP3W SPFF-1975 2022-09-06 2022-09-06 TAK-WPIS
SP8DY SPFF-1821 2022-08-27 2022-09-06 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-0798 2022-09-05 2022-09-06 TAK-WPIS
SP3SFS SPFF-2368 2022-09-04 2022-09-05 TAK-WPIS
SP1MVG SPFF-2199 2022-09-03 2022-09-04 TAK-WPIS
SP1MVG SPFF-0849 2022-09-03 2022-09-04 TAK-WPIS
SP1MVG SPFF-2182 2022-09-03 2022-09-04 TAK-WPIS
SP1MVG SPFF-0850 2022-09-03 2022-09-04 TAK-WPIS
SO5CAL SPFF-0386 2022-09-01 2022-09-02 TAK-WPIS
SQ8JCB SPFF-1786 2022-08-17 2022-08-30 TAK-WPIS
SO5CAL SPFF-0568 2022-08-29 2022-08-30 TAK-WPIS
SQ9LOM SPFF-1195 2022-08-28 2022-08-29 TAK-WPIS

Nr SPFF Activator
spff-2368 sp3sfs/p
spff-2265 sp1mvg/p
spff-2199 sp1mvg/p
spff-2182 sp1mvg/p
spff-2052 sq8hnb/p
spff-2002 sp6cf
spff-1975 sp3w/p
spff-1821 sp8dy/p
spff-1786 sq8jcb/p
spff-1195 sq9lom/p
spff-0868 sq9lom/p
spff-0850 sp1mvg/p
spff-0849 sp1mvg/p
spff-0798 sq8hnb/p
spff-0797 sq8hnb/p

Nr SPFF Activator
SPFF-2418 SQ2BXI/P


Podziękowania dla:
Jacek SP9RPW
10 PLN