Start Lista SPFF Aktywacje zasady Łowca zasady Opinie Baza i wsparcie Zapowiedzi SPFF logi

W bazie znajduje się obecnie:
* 2789204 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich obszarów SPFF
* 2760 *
Aktywnych
* 2640 *
obszarów SPFF.
Na aktywację oczekuje:
* 120 *
nowych obszarów SPFF.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Otrzymane logi - status logów


Wykaz otrzymanych logów

Opis: "TAK"-log otrzymany, "TAK-WPIS" - log dodany, "BZ" - brak zaliczenia aktywności
"GPS?" - brak GPS lub błędne dane GPS, "SPFF?" - błędne oznaczenie lub poza obszarem,

W związku z częstymi poprawkami w znakach korespondentów, logi do bazy WWFF będą dodawane z kilkudniowym opóźnieniem tak, aby umożliwić weryfikację i wprowadzić ewentualne korekty


Znak SPFF Data Data otrzymania Status
SP8X SPFF-0476 2024-04-14 2024-04-19 TAK-WPIS
SP3ATB SPFF-2716 2024-04-19 2024-04-19 TAK-WPIS
SP8X SPFF-0941 2024-04-19 2024-04-19 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-2308 2024-04-18 2024-04-19 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-2278 2024-04-18 2024-04-19 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-2313 2024-04-18 2024-04-19 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-0212 2024-04-18 2024-04-19 TAK-WPIS
SP6KMI SPFF-0117 2024-04-18 2024-04-18 TAK-WPIS
SP2FAP SPFF-0025 2024-04-18 2024-04-18 TAK-WPIS
SP8DY SPFF-0493 2024-04-11 2024-04-18 TAK-WPIS
SP8DY SPFF-1508 2024-04-11 2024-04-18 TAK-WPIS
SP8DY SPFF-0287 2024-04-06 2024-04-18 GPS?
SP8DY SPFF-0285 2024-04-06 2024-04-18 TAK-WPIS
SP8DY SPFF-0498 2024-04-06 2024-04-18 TAK-WPIS
SP8DY SPFF-1834 2024-04-06 2024-04-18 TAK-WPIS
SQ5JP SPFF-0807 2024-04-14 2024-04-17 TAK-WPIS
SP6KMI SPFF-1667 2024-04-17 2024-04-17 TAK-WPIS
SQ7SAX SPFF-0578 2024-04-13 2024-04-17 TAK-WPIS
SQ8JMZ SPFF-0825 2024-04-02 2024-04-16 TAK-WPIS
SP6KMI SPFF-1006 2024-04-15 2024-04-15 TAK-WPIS
SN9MT SPFF-0117 2024-04-14 2024-04-15 TAK-WPIS
SN9MT SPFF-0438 2024-04-13 2024-04-15 TAK-WPIS
SQ7SAX SPFF-0630 2024-04-12 2024-04-14 TAK-WPIS
SQ9LOM SPFF-1774 2024-04-13 2024-04-14 TAK-WPIS
SQ9LOM SPFF-1712 2024-04-12 2024-04-14 TAK-WPIS
SQ9LOM SPFF-1226 2024-04-10 2024-04-14 TAK-WPIS
SP3ATB SPFF-2158 2024-04-14 2024-04-14 TAK-WPIS
SP6CF SPFF-1847 2024-04-14 2024-04-14 TAK-WPIS
SQ8V SPFF-0941 2024-04-10 2024-04-14 TAK-WPIS
SQ8V SPFF-0860 2024-03-30 2024-04-14 TAK-WPIS
SQ8V SPFF-0098 2024-03-30 2024-04-14 TAK-WPIS
SP6OPZ SPFF-2710 2024-04-13 2024-04-14 BZ

Nr SPFF Activator
spff-2716 sp3atb/p
spff-2313 sq8hnb/p
spff-2308 sq8hnb/p
spff-2278 sq8hnb/p
spff-2158 sp3atb/p
spff-1847 sp6cf
spff-1834 sp8dy/p
spff-1774 sq9lom/p
spff-1712 sq9lom/p
spff-1667 sp6kmi/p
spff-1508 sp8dy/p
spff-1226 sq9lom/p
spff-1006 sp6kmi/p
spff-0941 sq8v
spff-0941 sp8x/p

Nr SPFF Activator
SPFF-2398 SP5DU/p
SPFF-2371 SP5DU/p
SPFF-2274 SP5DU/p
SPFF-2284 SP5DU/p


Podziękowania dla:
Andrzej SP3NNI
50 PLN