Start Lista SPFF Aktywacje zasady Łowca zasady Opinie Baza i wsparcie Zapowiedzi SPFF logi

W bazie znajduje się obecnie:
* 2189145 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich obszarów SPFF
* 2262 *
Aktywnych
* 2133 *
obszarów SPFF.
Na aktywację oczekuje:
* 129 *
nowych obszarów SPFF.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Otrzymane logi - status logów


Wykaz otrzymanych logów

Opis: "TAK"-log otrzymany, "TAK-WPIS" - log dodany, "BZ" - brak zaliczenia aktywności
"GPS?" - brak GPS lub błędne dane GPS, "SPFF?" - błędne oznaczenie lub poza obszarem,

W związku z częstymi poprawkami w znakach korespondentów, logi do bazy WWFF będą dodawane z kilkudniowym opóźnieniem tak, aby umożliwić weryfikację i wprowadzić ewentualne korekty


Znak SPFF Data Data otrzymania Status
SP2FAP SPFF-0025 2021-04-11 2021-04-11 TAK-WPIS
SQ2PRZ SPFF-1625 2021-04-11 2021-04-11 TAK-WPIS
SP5UUD SPFF-2215 2021-04-09 2021-04-11 TAK-WPIS
SP5UUD SPFF-0990 2021-04-09 2021-04-11 TAK-WPIS
SP5ZIM/SP5UUD SPFF-1549 2021-04-09 2021-04-11 TAK-WPIS
SP5ZIM/SP5UUD SPFF-1352 2021-04-09 2021-04-11 TAK-WPIS
SP5ZIM/SP5UUD SPFF-1351 2021-04-09 2021-04-11 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-1233 2021-04-11 2021-04-11 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-1221 2021-04-10 2021-04-11 TAK-WPIS
SP4SHW SPFF-1739 2021-04-11 2021-04-11 TAK-WPIS
SP5UUD SPFF-2205 2021-04-08 2021-04-11 TAK-WPIS
SP5UUD SPFF-1655 2021-04-08 2021-04-11 TAK-WPIS
SP5UUD SPFF-1654 2021-04-08 2021-04-11 TAK-WPIS
SP5ZIM/SP5UUD SPFF-1623 2021-04-08 2021-04-11 TAK-WPIS
SP5ZIM/SP5UUD SPFF-1620 2021-04-08 2021-04-11 TAK-WPIS
SQ7M SPFF-2259 2021-04-10 2021-04-11 TAK-WPIS
SQ7WOJ SPFF-0304 2021-04-11 2021-04-11 TAK-WPIS
SP4SHW SPFF-0838 2021-04-09 2021-04-11 TAK-WPIS
SP6GNK SPFF-2002 2021-04-10 2021-04-10 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-1835 2021-04-10 2021-04-10 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-2170 2021-04-10 2021-04-10 TAK-WPIS
SP0CFF SPFF-0025 2021-04-10 2021-04-10 TAK-WPIS
SP4KDX SPFF-0025 2021-04-10 2021-04-10 TAK-WPIS
SP2FAP SPFF-0025 2021-04-10 2021-04-10 TAK-WPIS
SP5UUD SPFF-1354 2021-04-07 2021-04-09 TAK-WPIS
SP5ZIM/SP5UUD SPFF-1750 2021-04-07 2021-04-09 TAK-WPIS
SP5ZIM/SP5UUD SPFF-1360 2021-04-07 2021-04-09 TAK-WPIS
SP5ZIM/SP5UUD SPFF-0091 2021-04-07 2021-04-09 TAK-WPIS
SP5ZIM/SP5UUD SPFF-0062 2021-04-07 2021-04-09 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-2252 2021-04-09 2021-04-09 TAK-WPIS
SQ8JMZ SPFF-0384 2021-04-05 2021-04-09 TAK-WPIS
SP5BUJ SPFF-0993 2021-03-28 2021-04-08 TAK-WPIS
SP5UUD SPFF-1739 2021-04-06 2021-04-08 TAK-WPIS
SP5ZIM/SP5UUD SPFF-1776 2021-04-06 2021-04-08 TAK-WPIS
SP5ZIM/SP5UUD SPFF-1543 2021-04-06 2021-04-08 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-0387 2021-04-07 2021-04-08 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-1122 2021-04-07 2021-04-08 TAK-WPIS
SQ7M SPFF-0245 2021-04-03 2021-04-06 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-225 2021-04-05 2021-04-05 TAK-WPIS

Nr SPFF Activator
spff-2259 sq7m/p
spff-2215 sp5uud/p
spff-2205 sp5uud/p
spff-2170 sq8hnb/p
spff-2002 sp6gnk/p
spff-1835 sq8hnb/p
spff-1739 sp4shw/p
spff-1655 sp5uud/p
spff-1654 sp5uud/p
spff-1625 sq2prz/p
spff-1623 sp5zim/p
spff-1623 sp5uud/p
spff-1620 sp5zim/p
spff-1620 sp5uud/p
spff-1549 sp5zim/p

Nr SPFF Activator
SPFF-2204 SP3W/P


Podziękowania dla:
Maciej SP1FM
15 €