Start Lista SPFF Aktywacje zasady Łowca zasady Opinie Baza i wsparcie Zapowiedzi SPFF logi

W bazie znajduje się obecnie:
* 2330739 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich obszarów SPFF
* 2362 *
Aktywnych
* 2264 *
obszarów SPFF.
Na aktywację oczekuje:
* 98 *
nowych obszarów SPFF.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Otrzymane logi - status logów


Wykaz otrzymanych logów

Opis: "TAK"-log otrzymany, "TAK-WPIS" - log dodany, "BZ" - brak zaliczenia aktywności
"GPS?" - brak GPS lub błędne dane GPS, "SPFF?" - błędne oznaczenie lub poza obszarem,

W związku z częstymi poprawkami w znakach korespondentów, logi do bazy WWFF będą dodawane z kilkudniowym opóźnieniem tak, aby umożliwić weryfikację i wprowadzić ewentualne korekty


Znak SPFF Data Data otrzymania Status
SQ1GU SPFF-0349 2021-11-11 2021-11-14 TAK-WPIS
SQ1GU SPFF-2101 2021-11-11 2021-11-14 TAK-WPIS
SP1MVG SPFF-0107 2021-11-14 2021-11-14 TAK-WPIS
SP6OPZ SPFF-2272 2021-11-14 2021-11-14 TAK-WPIS
SP2FAP SPFF-0025 2021-11-14 2021-11-14 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-2271 2021-11-10 2021-11-14 TAK-WPIS
SP1MVG SPFF-0800 2021-11-13 2021-11-13 TAK-WPIS
SP1MVG SPFF-0464 2021-11-13 2021-11-13 TAK-WPIS
SP3QDX SPFF-0012 2021-11-13 2021-11-13 TAK-WPIS
SP3W SPFF-0551 2021-11-13 2021-11-13 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-0944 2021-11-13 2021-11-13 TAK-WPIS
SN9MT SPFF-0067 2021-11-13 2021-11-13 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-0860 2021-11-09 2021-11-13 TAK-WPIS
SP1MVG SPFF-0242 2021-11-12 2021-11-12 TAK-WPIS
SP5DU SPFF-1500 2021-11-11 2021-11-12 TAK-WPIS
SP8DY SPFF-1580 2021-11-06 2021-11-12 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-2271 2021-11-11 2021-11-12 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-2356 2021-11-09 2021-11-12 TAK-WPIS
SP3AYA SPFF-2319 2021-11-11 2021-11-11 TAK-WPIS
SP3AYA SPFF-2337 2021-11-11 2021-11-11 TAK-WPIS
SP3QDX SPFF-0012 2021-11-11 2021-11-11 TAK-WPIS
SP6OPZ SPFF-2264 2021-11-11 2021-11-11 TAK-WPIS
SP5TE SPFF-0309 2021-11-11 2021-11-11 TAK-WPIS
SP5TE SPFF-0477 2021-11-11 2021-11-11 TAK-WPIS
SP2FAP SPFF-0025 2021-11-11 2021-11-11 TAK-WPIS
SQ8JCB SPFF-2111 2021-10-27 2021-11-08 TAK-WPIS
SP5DU SPFF-1503 2021-11-06 2021-11-08 TAK-WPIS
SQ9MDF SPFF-1851 2021-11-07 2021-11-08 TAK-WPIS
SQ9MDF SPFF-0073 2021-11-07 2021-11-08 TAK-WPIS
SQ9MDF SPFF-2268 2021-11-07 2021-11-08 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-1398 2021-11-07 2021-11-08 TAK-WPIS
SP3AYA SPFF-2313 2021-11-07 2021-11-07 TAK-WPIS
SP2FAP SPFF-0025 2021-11-07 2021-11-07 TAK-WPIS
SP3AYA SPFF-2297 2021-11-06 2021-11-06 TAK-WPIS
SN9MT SPFF-0730 2021-11-01 2021-11-06 TAK-WPIS
SQ8JMZ SPFF-0026 2021-11-01 2021-11-06 TAK-WPIS
SP1MVG SPFF-0997 2021-11-06 2021-11-06 TAK-WPIS
SQ8JMZ SPFF-0026 2021-10-31 2021-11-06 TAK-WPIS
SP1MVG SPFF-1187 2021-11-06 2021-11-06 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-0608 2021-11-06 2021-11-06 TAK-WPIS
SP2FAP SPFF-0025 2021-11-04 2021-11-06 TAK-WPIS
SQ9MDF SPFF-1006 2021-10-29 2021-11-04 TAK-WPIS
SQ9MDF SPFF-0133 2021-10-28 2021-11-04 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-2235 2021-11-02 2021-11-03 TAK-WPIS
SQ9IUB SPFF-2270 2021-10-28 2021-11-02 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-0604 2021-10-30 2021-11-02 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-0950 2021-10-30 2021-11-02 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-0957 2021-10-30 2021-11-02 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-0958 2021-10-30 2021-11-02 TAK-WPIS
SP4SHW SPFF-0992 2021-10-28 2021-11-01 TAK-WPIS

Nr SPFF Activator
spff-2356 sq8hnb/p
spff-2337 sp3aya/p
spff-2319 sp3aya/p
spff-2313 sp3aya/p
spff-2297 sp3aya/p
spff-2272 sp6opz/6
spff-2271 sq8hnb/p
spff-2270 sq9iub/p
spff-2268 sq9mdf/p
spff-2264 sp6opz/3
spff-2235 sq8hnb/p
spff-2111 sq8jcb/p
spff-2101 sq1gu/p
spff-1851 sq9mdf/p
spff-1580 sp8dy/p

Nr SPFF Activator


Podziękowania dla:
Włodek SP5Z
100 PLN